Året julehilsner 2023

Året 2023 er ved at gå på hæld

C.A.T. ønsker alle en glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår til alle medlemmer, deres familier, leverandører, dansk erhverv, off. kontorer, trafikstyrelsen, samt alle samarbejdspartnere.

Med tak for det gode samarbejde i 2023.

Med venlig hilsen
Landsformanden
Henning V. Jakobsen

Sjællands Taxiforening – Kreds 2

Sjællands Taxiforening sender hermed de bedste ønsker om en rigtig god jul, samt et lyst og lykkebringende nytår, til alle medlemmer og deres familier, til kollegaer, Dansk Erhverv og alle andre samarbejdspartnere og til hovedbestyrelsen, FU. og C.A.T.´s kontor med ønsker om et rigtig godt og lykkeligt nytår.

Med fremgang for vores erhverv i 2024. Det har alle brug for. Rigtig glædelig jul og godt nytår.

Med venlig hilsen
Ingemann, Kreds 2

Midtjyllands Taxiforening – Kreds 6

Midtjyllands Taxiforening – kreds 6 ønsker alle vore medlemmer, deres familier og medarbejdere en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår. Med tak for det gode samarbejde i 2023.

Tak til kollegaerne i Hovedbestyrelsen og FU. for mange saglige debatter i året, der er gået. Jeg håber, at alle er klar til en ny indsats i 2024 til gavn og glæde for C.A.T. og ikke mindst vore medlemmer. Jeg håber også på bedre tider til næste år, så vi igen kan se fremad og få rigtig gang i hjulene.

Med disse ord, ønsker jeg alle en glædelig og et godt nytår.

På bestyrelsen vegne
Henning V. Jakobsen, Kreds 6.

Fyns Taxiforening – Kreds 4

Fyns Taxiforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Også en julehilsen til C.A.T.’s sekretariat med tak for et godt samarbejde i året, der er ved at være slut.

På bestyrelsens vegne
Morten Hansen. Formand – Kreds 4

Sydjyllands Taxiforening – Kreds 5

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og ansatte, en rigtigt glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår. Ønsker at kommunerne og regionerne i 2024, vil gøre det bedre for taxibranchen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Leif Petersen.

Nordjyllands Taxiforening – Kreds 8

Taxiforeningen for Nordjylland Kreds 8, ønsker hermed alle sine medlemmer, deres pårørende og medarbejdere, samt C.A.T.´s sekretariat en rigtig glædelig jul og et godt nytår, med tak for godt samarbejde i det forløbne år.

På bestyrelsen vegne
Jens Jørgen Nielsen. Kreds 8.

—Pngtree—reindeer christmas card background driving_1160323

Videreformidling til
potentielt interesserede nye ejere

For: Aage Wolff-Sneedorff,
4690 Haslev

Referat ordinær Kongres 2023

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Ordinær Kongres 2023 + program

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Mindeord over Bent Erik Salminen

 

Midtjyllands Taxiforening Kreds 6. Æresmedlem er stille sovet ind fredag d. 25 november, kort tid efter sin 90 års fødselsdag.

Bent Salminen var i mange år taxivognmand i Kolind, hvor han var en kendt mand.Bent var samtidig en meget dedikeret Brandmand i Kolind Brandvæsen.Han var i mange år medlem af bestyrelsen af Århus Amt.s Taxiforening, hvor han beklædte forskellige poster.Bent tilbragte mange timer i Tirstrup Lufthavn, hvorfra han havde mange kunder, han var også den der holdt justits bland kollegaer og

var god for en vits eller to, når man talte med ham.I forbindelse med han stoppede som taxivognmand, blev han den dag han fyldte 80 år udnævnt til æresmedlem i Midtjyllands Taxiforening Kreds 6. og det var han meget stolt over.

Vore tanker går til familien.Ære være hans minde.Kredsformand Henning V. Jakobsen.

Referat Kongres 2022

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Opdatering af rabataftalen med Circle K

Jeg vil blot minde om og informere omkring opdateringen af vores rabataftale med Circle K.

 

 

Med venlig Hilsen
C.A.T. Henning V. Jakobsen Landsformand.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Kreds 6 indbyder til
Ordinær generalforsamling

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Dansk Erhvervs
Genstart af Taxierhvervet 2021

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Referat fra C.A.T.s kongres 2021

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Kredsenes generalforsamlinger udskydes

Jeg minder om Kredsenes generalforsamlinger, der skulle afholdes her i marts måned 2021.
Dem bliver vi desværre nødt til at udskyde til senere.
Det er grundet forlængelsen af forsamlingsforbudet fra Folketinget.
Der vil komme indkaldelse, når restriktionerne ophæves igen, det kan vi håbe snart vil ske, men det varer nok et stykke tid endnu.
Jeg håber på foreningens vegne, I vil få et godt forår og en god sommer.

Med venlig Hilsen
C.A.T. Henning V. Jakobsen Landsformand.

Lidt nyt fra C.A.T. Evalueringen af Taxiloven d. 9. dec. 2020

Det blev ikke til de store ændringer grundet corona krisen.
Ministeren mente ikke, der var grundlag nok til at lave noget om nu.

Det var ud fra det synspunkt, at denne krise har varet siden sidste vinter og Taxierhvervet er i krise. Der var ikke materiale nok at arbejde ud fra.
Det bliver først i løbet af 2022, der kommer en ny evaluering af Taxiloven.
Ministeren præsenterede kun tre områder, hvor der skulle ske ændringer lige nu.

1 Ensrettede krav på overenskomstområdet.

2 Skærpelse af sprogkravet til chaufføruddannelsen.

3 Sikre en finansiering af administrationen af området.

Ophævelsen af den hidtidige begrænsning af antallet af tilladelser bliver ikke ændret, og dermed er der fra 1. januar 2021 frit slag for alle, der kan godkendes og ingen begrænsning i hvor mange tilladelser, der kan opnås.

Med venlig Hilsen
C.A.T. Henning V. Jakobsen Landsformand.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

En stor tak til C.A.T. og Kredsene ved Ejners bisættelse.

Hvis en bisættelse kan være smuk, så var Ejners det. Smukt solskinsvejr, skøn prædiken, solo sang og
ikke mindst de smukke blomster, som I havde sendt.
Så tusind tak

På familiens vegne
Anders og Karin

Mindeord over Ejner Larsen

C.A.T.s tidligere Landsformand Ejner Larsen er stille sovet ind søndag aften, d. 6. december, kort tid efter sin 80 års fødselsdag.

Ejner blev valgt til Landformand på Hovborg Kro d. 23. juni 1987, han var formand for C.A.T. i 32 år, indtil kongressen på Rudbøl Grænse Kro i juni 2019.

Ejner har altid kæmpet for den lille land vognmands interesser, det være sig over for Færdselsstyrelsen, Amter og Kommuner. Ligeledes havde Ejner og hovedbestyrelsen ideer til, hvordan erhvervet altid kunne have et godt ry og vognmændene en god forretning.

Ejner havde mange kontakter, til både Forsikringsselskaber, Olieselskaber og Falck, som medlemmerne nød godt af, i form af gode priser, det betød også bonusser til både C.A.T. og kredsene rundt i landet, så foreningerne havde noget at arbejde med.

Ejner blev udnævnt til Æresmedlem af C.A.T. ved sin afgang som landsformand i 2019.

Ejners bortgang er et stort tab for branchen, da han har været med til at træffe mange beslutninger igennem de mange år, han har siddet som formand.

Vores tanker går til familien.

Æret være hans minde.

Landsformand Henning V. Jakobsen.

Referat fra C.A.T.s ekstraordinær kongres & ordinær kongres

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Kongres 2020

Kongressen afholdes på Rudbøl Grænsekro, Rudbølvej 36, 6280 Højer.

Fredag d. 26/6-2020 til søndag d. 28/6-2020

Program kongres 2020

Fredag d. 26/6-2020
Ekstraordinær kongres kl. 18.00

2-retters middag fra kl. 19.30 – 20.30

Lørdag d. 27/6-2020
Morgenmad fra kl. 7.30 – 9.00 – derefter HB. møde

Kl. 10.00 Kongressen åbner. Damerne evt. på tur?

Kl. 12.00 Frokost – damerne deltager også

Kl. 13.30 Kongressen åbner

Kl. 15.00 Kaffe og kage

Kl. 18.00 Middag med musik (men ingen dans)

Kl. 24.00 Tak for i aften

Søndag d. 28/6-2020
Morgenmad fra kl. 7.30 – 10.00

Derefter hjemrejse.

Pris for hele weekenden pakken 1.472,00 kr.
Vin pakken koster 258,00 kr. Den indeholder velkomst, en flaske vin, cognac og natmad.

Tilmelding til kredsformanden senest d. 15/6-2020 kl. 12.00.

Med venlig hilsen
Henning V. Jakobsen
Landsformanden

C.A.T EKSTRAORDINÆR KONGRES

Rudbøl Grænsekro.
Fredag d. 26/6-2020

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. C.A.T.’s Hovedbestyrelse ønsker de nye vedtægter behandlet/vedtaget på kongressen 2020.

På hovedbestyrelsens Vegne
Henning V. Jakobsen
Landsformand

C.A.T.'s ORDINÆRE KONGRES

Rudbøl Grænsekro.
Lørdag d. 27/6-2020

Kongressen åbnes kl. 13.30 og dagsordenen er iflg. C.A.T.’s love § 9.

Dagsorden:
1. Valg af Dirigent

2. Valg af Stemmetællere i fornødent omfang

3. Landsformanden aflægger beretning om C.A.T.’s politiske og administrative arbejde

4. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse samt fastsættelse af næste års kontingent

5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kredsene. Lovændring af C.A.T.’s vedtægter

6. Orientering om valg af Kredsformænd samt disses stedfortrædere i bestyrelsen

7. Valg af C.A.T.’s Landsformand – alle ulige år

8. Valg af C.A.T.’s Næstformand – alle lige år

9. Valg af 2 kritiske Revisorer for en 2-årig periode med skiftevis valg hvert 2. år

10. Valg af 2 kritiske Revisorsuppleanter for en 2-årig periode med skiftevis valg hvert 2. år

11. Eventuelt

Ifølge lovenes § 15 er adgang og stemmeret på kongressen betinget af, at forfaldent kontingent til C.A.T. er indbetalt inden kongressen.

Ifølge § 15 stk. 2 har hver kredsforening ret til at lade sig repræsentere med 1 repræsentant for de første 5 medlemmer plus yderlig 1 repræsentant mere for hver påbegyndt 5 medlemmer, udover de 5 første medlemmer. Fuldmagt fra repræsentant i egen kreds er gyldig stemme, når valgt dirigent har modtaget den før afstemning.

På hovedbestyrelsens vegne

Henning V. Jakobsen
Landsformand