PROVINS-TAXI

Provins-Taxi er CAT’s medlemsavis’s medlemsavis
som udkommer 11 gange om året (ikke i juli måned) i ca. 1.000 eksemplarer. Bladet bliver foruden til medlemmer sendt til de danske regioner og kommuner, ministerier, folketingets medlemmer, bilimportører m.fl.

Abonnementspris: 100 kr. pr. år
Annoncestørrelser og priser: se tabellen nedenfor
Annonceekspedition:
C.A.T
Fåborgvej 31, 5762 Vester Skerninge
Tlf. 6224 4055
Fax 6224 4058
Mail: post@cat-taxi.dk

Annonce-bestilling modtages indtil den 1. i indrykningsmåneden. Evt. senere materiale/aflevering efter aftale
Ansvarshavende redaktør:
Ejner Larsen
Fåborgvej 31, 5762 Vester Skerninge
Tlf. 6224 4055
Fax 6224 4058

Artikler til bladet må være redaktøren i hænde senest d. 25. i måneden. Uddrag og eftertryk kun tilladt med kildeangivelse.
Grafisk tilrettelæggelse og tryk:
LITHO-REPRO
Tlf. 6222 2303
Fax 62 22 93 43

Rabat:
3 indryk. - 5%
6 indryk. - 10%
11 indryk. - 20%

Teknik:
Trykform: Offset
Raster. 54 linjer

Materiale:
Positiv film eller højopløste pdf. eller fremstilling af øvrige materialer samt mellemoptagelser er for annoncørens regning.

Indlevering:
Den 1. i udgivelsesmåneden

Udgivelser:
11 gange om året - hver måned minus juli

Betaling:
8 dage netto kontant

PM Media
Byhøjvej 1 4200 Slagelse
Tlf. 5853 1350
Fax 5856 1350
Mail: pmm@mail.dk 

Annonceformater og priser pr. marts 2006pr. marts 2006

Areal

høj

tværs

sort

+ 1 farve

+ 3 farver

Helside

184x265

3.800

4.800

6.800

½ side

120x190

184x130

2.800

3.800

5.200

1/3 side

58x265

184x85

1.800

3.100

4.600

1/3 side

120x130

1.800

3.100

4.600

1/4 side

58x200

184x63

1.200

2.800

4.200

1/4 side

 

120x96

1.200

2.800

4.200

1/6 side

58x130

120x63

900

2.600

3.900

Bagside

184x234

4.500

5.500

7.500

Midterside

5.800

6.800

8.800

Forside

Pr. sp.mm pris er 9,-

Tillæg for tryk til kant +10%

Medlemsservice

Vi vil gerne være en ekstra hjælp i din hverdag.

C.A.T.’s sekretariat betjener alle medlemmer med rådgivning om konkrete spørgsmål, der kommer op i hverdagen. Nogle ting kan klares med en kort snak og andet kræver mere detaljeret rådgivning. Hvis du er et medlem med et problem så giv os et kald eller en mail så finder vi ud af det.

Hvis du ikke er medlem så kontakt os. Så klarer vi først indmeldelsen og løser derefter dit problem.

 

Politiske rammer og Dansk Erhverv

Taxierhvervet er bundet sammen med resten af dansk erhvervsliv og vores dagligdag bestemmes i høj grad af økonomiske konjunkturer og juridiske rammer fra myndighederne. C.A.T. arbejder hver dag for at forbedre branchens rammer og betingelser til gavn for os alle. For at løfte denne opgave har vi allieret os med Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening og repræsenterer 17.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning og videnservice, oplevelse og velfærd og transport. Det giver C.A.T. den en god stemme når vi skal råbe politikere og embedsmænd op.

 

C.A.T Centralforeningen af taxiforeninger i Danmark
Fåborvej 31, 5762 Vester Skerninge

Tlf. 6224 4055 | Fax 6224 4058
E-mail: post@cat-taxi.dk

 

Sidst opdateret: 21-09-2017 03:53:51

design by michael stilborg | the danish chamber of commerce © 2014