Licitationer

Kvalifikationsordninger:

DK-Valby: Persontransport i rutekørsel
Kvalifikationsordninger - rutekørsel på Sjælland Møn og Lolland-Falster
Kan søges i hele gyldighedsperioden. Gyldighedsperiode fra 1.8.2008 til 31.7.2011

DK-Valby: Vejtransport
Flextrafik omfattende handicapkørsel, transport af patienter, elever, andre brugere m.fl.
Formålet med kvalifikationsordningen er, at ordregiver har en liste over virksomheder, der er forhåndsgodkendte til at deltage i de udbud af handicapkørsel, kørsel med patienter, elever og andre brugere, som ordregiver løbende afholder.

Ordningen vil dog alene omfatte udbud, der indeholder garanteret kørsel (kørsel med garantitimer), og vil ikke omfatte ordregivers offentlige udbud af variabel kørsel.

Interesserede virksomheder kan i hele kvalifikationsordningens varighed indsende ansøgning.

Kvalifikationsordningens varighed: Gyldighedsperiode: fra 1.10.2009 til 31.7.2011

Aflyste licitationer: (rangordnet efter fristdato)

DK-Roskilde: Persontransport, ikke rutekørsel

Persontransport, ikke rutekørsel. Taxikørsel.

Forventes genudbudt Februar 2011.

Nye licitationer: (rangordnet efter fristdato)

DK-Frederikshavn: Persontransport, ikke rutekørsel

Skole- og handicapkørsel samt kørsel til læge og speciallæge i Frederikshavn Kommune. 9 delaftaler

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse: 4.1.2011 - 12:00

DK-Aalborg: Offentlig vejtransport

Udbud af almindelig rutekørsel både kørsel på A-kontrakter, B-kontrakter og T-kontrakter. Kørslen på A-kontrakterne svarer til ca. 113 000 køreplantimer pr. år og 46 driftsbusser. Der vil blive indgået kontrakt med driftsstart i juni 2011 og med en løbetid på 8 år. I kontrakten vil der være mulighed for forlængelse med op til 6 år. Kørslen på B/T-kontrakterne svarer til ca. 12 500 køreplantimer pr. år og 11 driftbusser. Der vil blive indgået kontrakt med driftsstart i juni/august 2011 og med en løbetid på 4 år. I kontrakten vil der være mulighed for forlængelse med op til 1 år. 31 delaftaler

Frist for modtagelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse: 5.1.2011 - 12:00

DK-Frederiksberg: Specialiseret personbefordring ad vej

Udbud af kørsel til Frederiksberg Kommunes dagcentre og daghjem, Frederiksberg Sundhedscenter samt udskrivningsberettigede hjemmebesøg.

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse 7.1.2011 - 12:00.

DK-Rødovre: Persontransport, ikke rutekørsel

Udbud af buskørsel med børn i Rødovre Kommune. Kontrakten omfatter buskørsel med børn til skovbørnehaver, svømmeundervisning, specialskoler, specialfritidshjem, aflastningsfamilier og dagbehandlingstilbud. 4 delaftaler.

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse: 26.1.2011 - 12:00

22/12-10: ændring

DK-København: Taxikørsel

Almindelig persontaxikørsel på alle ugedage og alle døgnets timer, samt hertil hørende administration og fakturering i forbindelse med bestillings- og betalingssystem.

Opgaven omfatter den taxikørsel, der forudbestilles via bookingsystem samt den kørsel, der hyres direkte på gaden af ordregiver og afregnes efter de aftalte regler. Brugerne kan være ansatte og politikere i ordregivers institutioner.

Opgaven omfatter også øvrig administration relateret til aftalen, herunder levering af den krævede dokumentation.

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse: 31.1.2011 - 12:00

DK-Højbjerg: Offentlig vejtransport

Buskørsel for Midttrafik i Horsens by og Skanderborg by. Udbuddet er opdelt i to enheder, for hhv. Horsens by, omfattende 49 665 køreplantimer og 14 kontraktbusser årligt, samt buskørsel i Skanderborg by, omfattende 5 937 køreplantimer og 2 kontraktbusser årligt.Der kan kun gives bud på enhederne enkeltvis.

(Frist for modtagelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse: 26.1.2011 - 10:00)

22/12-10: Ny frist15/2-11 + ændringer

DK-Højbjerg: Offentlig vejtransport

Buskørsel for Midttrafik i Silkeborg Kommune. Udbuddet omfatter årligt ca. 20 184 Køreplantimer og 16 kontraktbusser.

Udbuddet er opdelt i 5 mindre enheder. Der kan afgives bud på enkelte udbudsenheder eller kombinationer jf. udbudsbetingelserne.

(Frist for modtagelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse: 26.1.2011 - 10:00)

22/12-10: Ny frist 15/2 + ændringer

DK-Aalborg: Offentlig vejtransport

Udbud af almindelig rutekørsel svarende til ca. 16 400 køreplantimer pr. år og 6 driftsbusser. Der vil blive indgået kontrakt med driftssstart i juni 2011 og med en løbetid på 8 år. I kontrakten vil der være mulighed for forlængelse med op til yderligere 6 år. Kørslen vedr. bybusserne i Frederikshavn.

Frist for modtagelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse: 28.2.2011 - 12:00

Medlemsservice

Vi vil gerne være en ekstra hjælp i din hverdag.

C.A.T.’s sekretariat betjener alle medlemmer med rådgivning om konkrete spørgsmål, der kommer op i hverdagen. Nogle ting kan klares med en kort snak og andet kræver mere detaljeret rådgivning. Hvis du er et medlem med et problem så giv os et kald eller en mail så finder vi ud af det.

Hvis du ikke er medlem så kontakt os. Så klarer vi først indmeldelsen og løser derefter dit problem.

Politiske rammer og Dansk Erhverv

Taxierhvervet er bundet sammen med resten af dansk erhvervsliv og vores dagligdag bestemmes i høj grad af økonomiske konjunkturer og juridiske rammer fra myndighederne. C.A.T. arbejder hver dag for at forbedre branchens rammer og betingelser til gavn for os alle. For at løfte denne opgave har vi allieret os med Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening og repræsenterer 17.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning og videnservice, oplevelse og velfærd og transport. Det giver C.A.T. den en god stemme når vi skal råbe politikere og embedsmænd op.

 

C.A.T Centralforeningen af taxiforeninger i Danmark
Fåborvej 31, 5762 Vester Skerninge

Tlf. 6224 4055 | Fax 6224 4058
E-mail: post@cat-taxi.dk

 

Sidst opdateret: 21-09-2017 03:53:51

design by michael stilborg | the danish chamber of commerce © 2014