Chauffør

Sådan bliver du taxichauffør m.v.

Hvis du vil føre en taxi, limousine eller et sygetransportkøretøj, skal du have et kørekort til erhvervsmæssig personbefordring (kategori B) samt et førerkort.
Førerkort udstedes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor du vil arbejde som chauffør eller af Storkøbenhavns Taxinævn, hvis det drejer sig om København og Frederiksberg Kommune samt kommunerne i Københavns Amt.
Førerkort får samme udløbsdato som kørekortet til erhvervsmæssig personbefordring. Et førerkort kan derfor kun udstedes for højst 5 år ad gangen.
For at få et førerkort skal du opfylde følgende krav:
Det faglige skal være i orden.
Du må ikke være straffet for grove overtrædelser af lovgivningen.

Faglig baggrund
Du skal inden for de sidste 10 år have gennemført et chaufførkursus, der er godkendt af Færdselsstyrelsen.
Chaufførkurset omfatter undervisning i både teoretiske og praktiske forhold og skal afsluttes med en prøve. Kurset har en varighed på mindst 70 timer eller et større antal lektioner, der samlet svarer til mindst 70 timer.
Hvis du på ansøgningstidspunktet har været fører af taxi, limousine eller fører af et sygetransportkøretøj i en sammenhængende periode, der svarer til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse, skal du ikke på kursus.
Hvis du har fået førerkort før taxilovens ikrafttræden den 1. januar 1998, og hvis du pr. 1. januar 2005 har været fører af taxi, limousine eller fører af et sygetransportkøretøj i en sammenhængende periode, der svarer til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse umiddelbart forud for ansøgningen, er du ikke omfattet af taxilovens uddannelseskrav.
Ansøgere, som kun ønsker førerkort til sygetransport, kan fritages for kursuskravet, hvis de har gennemført et kursus i befordring af bevægelseshæmmede eller gennemført en uddannelse, der svarer til ambulancegrunduddannelsen.
Du skal endvidere beherske det danske sprog, således at du kan udføre erhvervet på en tilfredsstillende måde. Du skal også dokumentere et tilfredsstillende kendskab til lokalområdets geografi.

Vandel og god skik
Du må ikke være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde en nærliggende mulighed for nye overtrædelser i forbindelse med erhvervet som chauffør.
Du skal sandsynliggøre, at du kan udføre erhvervet som chauffør forsvarligt og i overensstemmelse med god skik inden for branchen. Oplysninger om tidligere beskæftigelse inden for tilsvarende erhverv, strafbare forhold m.v. kan indgå i denne vurdering.

Udbydere af kurser for taxichauffører m.v.
Kurser for førere skal være godkendt af Trafikministeriet eller af Færdselsstyrelsen. Indholdet er beskrevet i bilag 2 til Bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2000 om taxikørsel m.v. Se listen over kursusudbydere her:

Emner der undervises i på chaufførkurser:
Regler om erhvervsmæssig personbefordring (afgrænsning/opdeling) Arbejdsret, arbejdsmarkedsforhold, overenskomster, herunder vognmand/chaufførforholdet
Færdselslovgivning
Arbejdsmiljø
Informationsteknik
Kundeservice, herunder kundevenlig kørsel
Befordring af handicappede og patientbetjening
Konfliktafværgelse
Betalingsformer
Førstehjælp
Taxilovgivningen (taxametre, kontrolapparater, printere m.v.)
Særlige krav til taxien og dennes benyttelse
Taxameterkontrollanter
Standardvedtægten
Bestillingskontor
Afregning

Medlemsservice

Vi vil gerne være en ekstra hjælp i din hverdag.

C.A.T.’s sekretariat betjener alle medlemmer med rådgivning om konkrete spørgsmål, der kommer op i hverdagen. Nogle ting kan klares med en kort snak og andet kræver mere detaljeret rådgivning. Hvis du er et medlem med et problem så giv os et kald eller en mail så finder vi ud af det.

Hvis du ikke er medlem så kontakt os. Så klarer vi først indmeldelsen og løser derefter dit problem.

Politiske rammer og Dansk Erhverv

Taxierhvervet er bundet sammen med resten af dansk erhvervsliv og vores dagligdag bestemmes i høj grad af økonomiske konjunkturer og juridiske rammer fra myndighederne. C.A.T. arbejder hver dag for at forbedre branchens rammer og betingelser til gavn for os alle. For at løfte denne opgave har vi allieret os med Dansk Erhverv.

Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening og repræsenterer 17.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning og videnservice, oplevelse og velfærd og transport. Det giver C.A.T. den en god stemme når vi skal råbe politikere og embedsmænd op.

 

C.A.T Centralforeningen af taxiforeninger i Danmark
Fåborvej 31, 5762 Vester Skerninge

Tlf. 6224 4055 | Fax 6224 4058
E-mail: post@cat-taxi.dk

 

Sidst opdateret: 21-09-2017 03:53:51

design by michael stilborg | the danish chamber of commerce © 2014