Velkommen til C.A.T

Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark, (C.A.T), er en brancheorganisation for taxivognmænd i Danmark. Vi arbejder for et frit erhverv med fri og lige konkurrence. C.A.T. arbejder derfor for lige betingeler både inden for taxierhvervet og i forhold til servicetrafik og anden personbefordring generelt. hyrevogne og hvor der kan være minibusser, handicapbusser, kollektive busser og turistbusser. Vores medlemmer har tilsammen ca. 3.500 køretøjer på de danske landeveje hver dag.

Vi kender derfor din hverdag med at give høj som lav en god tur og få mennesker frem til tiden og i godt humør.

C.A.T.´s ledelse

Den daglige ledelse i Sekretariatet varetages af landsformanden.

Landsformand
Ejner Larsen, Fåborvej 31, 5762 Vester Skerninge.
Tlf. 6224 4055
Fax 6224 4058
E-mail: post@cat-taxi.dk

Næstformand
Henning Jakobsen, Højdedraget 2, 8450 Hammel
Tlf. 8696 1299
Fax 8696 1490
E-mail: aarhus@cat-taxi.dk

Forretningsudvalg
Landsformand Ejner Larsen
Næstformand Henning Jakobsen
Poul Erik Ingemann, Tranevej 4, 4370 St. Merløse
Tlf. 5780 1980
Fax: 5360 1980
E-mail: ingemanns.taxi@mail.tele.dk

Hovedbestyrelsen
Landsformanden plus de 6 kredsformænd.

Hovedbestyrelsen afholder 4 ordinære møder om året.

Hvem er C.A.T. ?

Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark, (C.A.T), er en brancheorganisation for taxivognmænd i Danmark, fortrinsvis landvognmænd.
Vi har pt. ca. 400 medlemmer i de fleste af landets kommuner. Vi har ingen medlemmer i Storkøbenhavn, da vi som nævnt er en organisation fortrinsvis for landvognmænd.
Vores medlemmer har på landsplan ca. 1.200 hyrevogne. 65% af vognmændene har blandede forretninger, hvor der er hyrevogne og hvor der kan være minibusser, handicapbusser, kollektive busser og turistbusser. Vores medlemmer har tilsammen ca. 3.500 køretøjer på de danske landeveje hver dag.

C.A.T. er en overbygning af de 6 lokale kredse, der hver har deres egen ledelse. Anmodning om medlemskab skal ske til kredsen i dit område, evt. via henvendelse til C.A.T.´s Sekretariat.

Udmeldelse skal jvf. lovene ske senest 30. september for at have virkning for det kommende år.

C.A.T.´s formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige interesser samt medvirke til at skabe gode betingelser for udøvelse af erhvervet gennem repræsentation over for offentlige myndigheder.

Foreningen yder medlemmerne råd og vejledning samt faglig bistand i forbindelse med tolkning af lovgivning, tilbudsgivning, kontraktudformning m.v.

Se love for Centralforeningen af Taxiforeningen i Danmark.

 

C.A.T Centralforeningen af taxiforeninger i Danmark
Fåborvej 31, 5762 Vester Skerninge

Tlf. 6224 4055 | Fax 6224 4058
E-mail: post@cat-taxi.dk

 

Sidst opdateret: 21-09-2017 03:53:48

design by michael stilborg | the danish chamber of commerce © 2014